Service – Norsk

Service

Vi bestreber oss på alltid å gi den beste service til våre kunder og forhandlere.

Såfremt kvaliteten av dine nye vinduer og dører mot vår forventning ikke lever opp til dine forventninger, ber vi deg fyll ut vår serviceskjema, som du finner til høyre på denne side.

Innen du sender inn skjemaet ber vi deg nøye kontrollere ordrebekreftelsen sammenholdt med de leverte elementer. Skjemaet ber vi deg sende til Hvidbjerg Vinduet A/S enten pr. post:

Hvidbjerg Vinduet A/S, Østergade 24, DK- 7790 Thyholm, eller pr. faks: + 45 96 91 22 33, eller pr. mail til vår servisesjef Tom Kjær tok@hvidbjergvinduet.dk

Ordrenummer fremgår av følgeseddel eller ordrebekreftelse, men ordrenummeret finnes også på elementet.

Glass 

Med hensyn til reklamasjoner vedrørende glass henviser vi til Termoruders_visuelle_kvalitet  utarbeidet av Glasindustrien (DK) som om vi beder deg lese nøye, innen en evt. reklamasjon.
Bemerk, at Hvidbjerg Vinduet A/S forbeholder seg rett til å fremsende faktura, såfremt klagen er uberettiget.

Ved reklamation eller anden service, oplys venligst ordrenummer. Ordrenummeret kan ses i bunden af glasset, som vist på eksempel.

Frister for reklamasjion

  1. – Transportskader og riper i glass skal reklameres på umiddelbart etter levering.
    Nøye kontroll av glasset må gjøres når man mottar elementene.
    Synlige transportskader, som umiddelbart kan konstateres, skal anføres på fraktbrevet.- Urenheter eller lignende mellom glassene skal meddeles innenfor 1 år efter levering.- Øvrige feil meddeles innen 5 år etter levering.

Garantien dekker følgende:

– Produksjonsfeil på elementer, herunder glass og overflatebehandling: Innenfor garantiperioden.

– Transportskader, som er meddelt Hvidbjerg Vinduet: Senest 3 dager etter mottak/levering.

Garantien dekker ikke

– Feilmontering, herunder elementer som ikke er montert og fastgjort i henhold til monteringsveiledningen – se Brukerveiledninger under Kundeservice.

– Dugg /kondens /is på innsiden av glasset, som kan henføres til manglende utluftning/ventilasjon
– Dugg /kondens /is på utvendig side av glasset kan forekommer ved isolerglass

Les mer om dugg på innsiden her

Les mer om utvendig dugg på ruter her

– Brudd pga. ytre påkjenning, setningsskader eller pga. temperaturforskjell i overflaten (termisk brudd) vil typisk ikke dekkes av garantien.

Fare for glassbrudd når sola kommer – les mer her

– Dele, som må skiftes som følge av slitasje, så for eksempel lås, hengsler, stanglås, tetningslister med mer.

– Ettermontering/avhjelping som for eksempel justering av beslag dele, smøring m.m. – se Brukerveiledninger under Kundeservice.