Bæredygtighed

Bæredygtighed

Danske vinduer fra Thy

Hvidbjerg Vinduet har siden 1975 designet, udviklet og produceret vinduer og døre i Nordvestjylland, derfor er vores elementer særligt egnet og tilpasset til det danske klima. Hvidbjerg Vinduets grundlæggende filosofi er, at skabe løsninger som er yderst energieffektive, og med længst mulig produkt levetid. Hvidbjerg Vinduet har stor fokus på at anvende materialer som er genanvendelige eller fornybare. Hvidbjerg Vinduet anvender kun træ fra certificerede skove i vores produkter, så vi derved sikrer at træet bliver dyrket og skovet på en ansvarlig måde.

Miljøvaredeklarationer(EPD)

Hvidbjerg Vinduet er medlem af VinduesIndustrien, og vores produkter er derfor omfattet af de miljøvaredeklarationer som VinduesIndustrien har udarbejdet for banchen. Miljøvaredeklarationerne kan på VinduesIndustriens hjemmeside eller via EPD Danmark

DGNB

DGNB er en bæredygtighedscertificering med oprindelse fra Tyskland, siden 2012 har Green Building Council Denmark anført certificeringerne i Danmark, hvorved den i henhold til dansk praksis, lovgivning og standarter er blevet tilpasset anvendelse i Danmark.

DGNB stiller krav til Hvidbjerg Vinduet som vinduesproducent, bl.a. ved at kræve dokumentation for vores processer, samt kræve sporbarhed i vores produkter. For at sikre den mest optimale bygningskonstruktion er det nødvendigt med tæt rådgivning og dialog i hele byggeprocessen, Hvidbjerg Vinduet er i stand til at yde en kyndig og professionel rådgivning således at krav om isoleringsevne, lyd og lys værdier udnyttes med maksimal effekt, via vores erfarne og trænede salgsteam står altid klar til at yde rådgivning.

Igennem Hvidbjerg Vinduets dokumentation af DGNB kriterierne miljø, økonomisk, social, proces og teknisk kvalitet, samt vores erfarne medarbejdere og deres viden, bidrager Hvidbjerg Vinduet til at bygherre kan opnå DGNB certificeringen, og derved fremme den bæredygtige omstilling i byggeriet.

Der findes flere bæredygtighedsordninger og det varierer, hvilken dokumentation der er nødvendig. Den Frivillige Bæredygtighed Klasse (FBK) har fællestræk med DGNB-ordningen, hvorfor de fleste oplysninger fra denne folder også vil kunne anvendes i den forbindelse.

Hvidbjerg Vinduet står klar med vejledning

I de fleste tilfælde vil dokumentation i denne folder, være tilstrækkelig. Er der behov for projektspecifikke oplysninger og vejledning, står Hvidbjerg Vinduets projektafdeling klar med vejledning.
Uanset hvilken ordning der er tale om, vil rettidig vejledning som regel give det mest tilfredsstillende resultat.

Kvalitet

Kriterie

Når du handler med Hvidbjerg Vinduet

Proces kvalitet

PRO 1.1

Kvalitet i forberedelsen af projektet

PRO 1.2

Integreret designproces

PRO 1.3

Vurdering og optimering af kompleksiteten i planlægningen

PRO 1.4

Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale og ordretildeling

Træet som anvendes til Hvidbjerg Vinduets produkter er fra certificerede skove. Se certificeringerne i vores dokumentationspakke

PRO 1.5

Vejledning om vedligehold og brug af bygninger

For at opnå længst mulig levetid og optimal funktion findes der drift og vedligeholdelsesvejledninger med oplysninger om korrekt drift og vedligehold. Hvidbjerg Vinduets drift og vedligeholdelsesvejledninger

PRO 2.1

Ordrebekræftelse med relevante data til entydig identifikation af produkter

Mulighed for projekttilpassede læsse- og leveringsplaner, nedsætter risikoen for skader på elementerne.

PRO 2.2

Dokumentation af kvalitet i udførelsen

Ordrebekræftelse med relevante data til entydig identifikation af produkter.

Miljø kvalitet

ENV 1.1

Livscyklusvurdering

Hvidbjerg Vinduets produkter er omfattet af branchens miljøvaredeklarationer, som findes på Vinduesindustriens hjemmeside

ENV 1.2

Miljøfarlige stoffer

Hvidbjerg Vinduet opnår kvalitetstrin 4 i de indikatorer i henhold til de produkter vi leverer til byggeriet. Oversigten kan ses i nedenstående tabel, og dokumentation fremgår i vores dokumentationspakke

ENV 1.3

Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Træet som anvendes til Hvidbjerg Vinduets produkter er fra certificerede skove. Se certificeringerne i vores dokumentationspakke

Økonomisk kvalitet

ECO 1.1

Totaløkonomi

TræAlu vinduer har en levetid på mindst 50 år, jfr. Build levetidstabeller

ECO2.2

Robusthed

Korrekt montage og vedligehold er med til at sikre lang levetid. For at opnå længst mulig levetid og optimal funktion findes der montage- og brugervejledninger med oplysninger om korrekt montage og vedligehold. Se Hvidbjerg Vinduets montagevejledninger

Social kvalitet

SOC 1.1

Termisk komfort

U-værdi og G-værdi oplyses på tilbud og ordrebekræftelse.

SOC 1.2

Indendørs luftkvalitet

Hvidbjerg Vinduets produkter er indeklimamærkede. Se mærkningen i vores dokumentationspakke

SOC 1.3

Akustisk indeklima

Hvidbjerg Vinduet tilbyder produkter som er velegnede til steder hvor der stilles krav til effektiv støjdæmpning.
Udover vejledning omkring støjdæmpning, har Hvidberg Vinduet certificerede lydtest med dæmpning op til 42 dB. Se certificeringen i vores dokumentationspakke

SOC 1.4

Visuel komfort

De mest anvendte værdier (Lt og Ff) oplyses på tilbud og ordrebekræftelse. Øvrige værdier kan oplyses ved henvendelse.

SOC 2.1

Universelt design

Hvidbjerg Vinduets døre kan leveres med niveaufri adgang, ligesom fri åbning i døre kan oplyses.

Teknisk kvalitet

TEC 1.1

Brandsikring og sikkerhed

Alle Hvidbjerg Vinduets oplukkelige elementer kan leveres med redningsåbning (afhængig af størrelse)
Elementerne leveres som standard med tiltag mod indbrud. Ved særlige krav står Hvidbjerg Vinduet til rådighed for produktspecifik vejledning, ligesom nogle systemer kan leveres som RC2.

TEC 1.3

Klimaskærmens kvalitet

Hvidbjerg Vinduets elementer er DVV mærkede og lever dermed op til branchens Tekniske Bestemmelser.
Elementerne er energimærkede www.energivinduer.dk og energiværdier som Eref og U-værdi, fremgår af tilbud og ordrebekræftelse.

Dokumentation for luft- og vandtæthed er at finde i vores dokumentationspakke.

TEC 1.5

Design for vedligehold og rengøring

For at opnå længst mulig levetid og optimal funktion findes der montage- og brugervejledninger med oplysninger om korrekt montage og vedligehold.

TEC 1.6

Nedtagning og genanvendelse

Oplysninger om materialefraktioner og hvordan de genanvendes/håndteres i forbindelse med End Of Life, kan rekvireres ved forespørgsel.

TEC 1.8

Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD)

Hvidbjerg Vinduets produkter er omfattet af branchens miljøvaredeklarationer, som findes på Vinduesindustriens hjemmeside

DGNB ENV 1.2 kvalitetstrin

Indikator

Beskrivelse

Opnået kvalitetstrin

Type af dokumentation

Dokumentation

19

Brug af blødgøringsmidler (VOC) i overfladebelægninger på ikke bærende bygningsdele af metal

4

Teknisk datablad

Dokumentationspakke

30

Stoffer med biocidale egenskaber og aktive ingredienser til beskyttelse af træ, ved hjælp af kemisk imprægnering af ikke-støttende bygningsdele og trævinduer

4

2ØKO certificering

Dokumentationspakke

44

SVHC ftalater i byggeprodukter af plast

4

Producenterklæring

Dokumentationspakke