Justering

Justering

Benyt venligst produktvælgeren for at se justeringsinformationer omkring din dør eller vindue fra Hvidbjerg Vinduet

Justering og eventuel udskiftning af dele i beslaget bør kun udføres af en fagmand.

Dreje/kip vinduer og døre

Fejlbetjeningsspærre

Rammen er forsynet med fejlbetjeningsspærre, som er placeret i beslagfalsen ud for grebet. Her skal iagtages følgende:

Grebet er blokeret, når rammen står i både drejestilling og i kipstilling. Man må således ikke med magt forsøge at dreje grebet. Enhver betjening af vinduesgrebet skal ske med rammen trykket let an mod karmen.

Skulle det i forbindelse med vedligeholdelses- og justeringsarbejde være nødvendigt at fejlbetjene beslaget, skal spærren udløses manuelt samtidig med at grebet drejes.

Spalteventilation

Spalteventilations-stillingen opnås med grebet pegende 45 grader skråt opad, dvs. midt mellem dreje og kip funktionen. En styretap på øverste rammehjørne (øverst i grebssiden) fastholdes herved i midten af et spalteventilationsblik. Dette giver vinduesrammen en spalteåbning på ca. 5mm i dennes overkant.

I forbindelse med justeringer på saks og bundhængsel bør spalteventilations-funktionen efterfølgende altid kontrolleres. Om nødvendigt justeres spalteventilationsblikket til korrekt position ved at løsne beslagets to monteringsskruer og forskyde dette i langhullerne. Husk atter at spænde skruerne. Kontrol og justering af indstillingen gøres lettest ved at “fejlbetjene” beslaget, som beskrevet under afsnittet om fejlbetjeningsspærren.

Tallene henviser til justeringsstederne på oversigtstegningen vist nedenfor.

 1. Har en låserulle utilstrækkelig indgreb i slutblikket på karmen, kan man med en skruetrækker forøge rullens højde med ca. 2 mm. ved at løfte låserullens løse ydre omløber. Rammens og dermed tætningens tryk mod karmen kan på samtlige låseruller øges eller mindskes ved hjælp af en 11 mm. fastnøgle.
 2. På saksen kan rammen justeres frem og tilbage mod hængslet ved hjælp af en 4 mm. sekskantnøgle.
 3. Rammens tryk mod karmen kan ligeledes reguleres på saksen.
 4. Rammens lodrette justering foretages på bundhængslets rammedel med en 4 mm. sekskantnøgle.
 5. På bundhængslets karmdel kan rammens vandrette sideværts justering foretages med en 4 mm. sekskantnøgle.

 

Everluxx Plus facadedøre

Anslagstryk mod tætningsliste kan justeres ved at dreje excentrisk bøsning i rammedelens top.  Benyt 5mm umbraconøgle.
Husk at montere dækkappe til låsning af excenter.

Ramme kan justeres op til +/-4mm i højden.  Benyt 5mm umbraconøgle.

Husk at vende dækkappen med den lille firkant mod karmoverfladen.

Justering og eventuel udskiftning af dele i beslaget bør kun udføres af en fagmand.

Topstyrede / sidestyrede vinduer

Rammen kan justeres op/ned +/- 1,5mm.

 1. Løs den nederste monteringsskrue i karmen.
 2. Drej den excentriske tap med en TORX20-nøgle.
 3. På tappen er der et mærke, som ved levering er indstillet i vandret stilling, som angiver nulpositionen.
 4. Når mærket er enten i top eller bund, dvs. lodret stilling, er beslaget justeret ud i max. position +/- 1,5mm.
 5. Efter justeringen er foretaget strammes den nederste monteringsskrue igen

 

Justering af friktion foretages således, at den øverste glider først bevæger sig ned på stoppet. Friktionen skal være ens i begge sider.

Topvende vindue

Rammen kan justeres op/ned+/- 0,75mm
ved at dreje på kravetappen (TORX20) i konsollet (se øverst på skitsen).  Det skal sikres, at rammen hænger midt i karmen.

Hængsler
Everluxx Classic-e Facadedøre

Hængslet kan justeres lodret +/- 3mm ved at skrue pinolskruen ind/ud nederst i hængselsryggen.

Justering og eventuel udskiftning af dele i beslaget bør kun udføres af en fagmand.

TOPVENDE VINDUER, PUDSESIKRING

 1. Vinduet åbnes til sikringsdele automatisk går i
 2. Vinduet lukkes ca. 2 cm, træk let i den nederste del af sikringen
 3. Skub vinduet op
 4. Slip armen, og sikringen går selv i indgreb i næste hak
 5. 2 gentages, hvor sikringen holdes tilbage og vinduet kan åbnes.
 6. Vinduet går automatisk i pudsesikring og frigøres som beskrevet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering af friktion Justeringen foretages således, at den øverste glider først bevæger sig ned på stoppet. Friktionen skal være ens i begge sider.

 

 

TOPSTYREDE / SIDESTYREDE VINDUER

Justering af friktion Justeringen foretages således, at den øverste glider først bevæger sig ned på stoppet. Friktionen skal være ens i begge sider.

 

Rammen kan justeres +/- 1,5mm op eller ned.

 

 1. Løs den nederste monteringsskrue i skrue i karmen.
 2. Drej den excentriske tap med en TORX20-nøgle.
 3. På tappen er der et mærke, som ved levering er indstillet i vandret stilling, som angiver nulpositionen.
 4. Når mærket er enten i top eller bund, dvs. lodret stilling, er beslaget justeret ud i max. position +/- 1,5mm.
 5. Efter justeringen er foretaget strammes den nederste monteringsskrue igen

 

 

DREJE/KIP VINDUER OG DØRE

Dreje/kip (det sidebundhængte) vindue er et indadgående vindue der, som navnet siger, har både en sidehængt og en bundhængt funktion.

Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side.

Håndtaget drejes i vandret stilling, og vinduesrammen kan åbnes sidehængt, dvs. hele vinduesrammen drejes ind i lokalet.

Den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning.

Håndtaget drejes lodret opad, hvorefter overdel af vinduesrammen kan kippes indad ca. 10 cm.

Spalteventilation opnås ved at dreje håndtaget fra vandret stilling 45º opad, hvilket giver en ventilationsspalte ved vinduesrammens overkant.

Justering af beslaget foretages ilg. nedenstående skitser.

A: Justering af alle forriglingspunkter

B: Justering af saks

C: Justering af underhængsel