Vedligehold – Norsk

Vedligehold

ALUX TRÆ/ALU ELEMENTER

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav for at opretholde garantien på elementerne.

Vi anbefaler, at man min. 1 gang årligt smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening bør beslag smøres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien.

Topstyret, topvende, sidestyret og sidehængt beslag

er glidebeslag. Alle ledforbindelser og hængsler skal smøres. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem “armene”. Der anvendes syrefri olie, efterfulgt af langtidspåvirkende syrefri fedt på spray.

Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rene. Der kan påføres stearin eller tør glidemiddel på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader.

Friktionsbremser på sidehængte vinduer og terrassedøre

Glideskinnen holdes ren. Grebsaktiverede bremser smøres normalt ikke, men kan, om nødvendigt, smøres med et tørt glidemiddel.

Sidebundhængt (dreje/kip)

Vinduer smøres på alle låsetappe og i slutblik med syrefri olie. Bundhængslet skal ikke smøres, da det er fyldt med fedt ved monteringen. Saksebeslag og friktionsbremse smøres med syrefri olie i alle ledforbindelser.

Kolvepaskviler og rullepaskviler

smøres med syrefri olie i låsekassen og ved ruller, kolver samt på slutblik.

 

EVERLUXX PLUS OG EVERLUXX CLASSIC-E PLAST/KOMPOSITELEMENTER

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden med blot et minimum af vedligeholdelse. Afvaskning af karm/ramme og smøring af beslag er det eneste der kræves.

Rengøring

De udvendige flader vaskes i lunken vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel (gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen. Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader beslagets overfladebehandling.

Eftersyn og smøring af beslag

Generelt bør alle bevægelige dele og lukkepunkter smøres og efterses med hensyn til funktion een gang årligt (anvend udelukkende syrefri olie og fedt af god kvalitet). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening (f.eks. større byer og industriområder) bør man være særlig opmærksom på, at beslagdelene efterses og smøres jævnligt for at sikre en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav for at opretholde garantien på elementerne.

Tætningslister

Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening.

Som standard leveres elementerne med grå tætningslister. Hvis der er valgt elementer med sorte tætningslister, kan der forekomme afsmitning på vinduesrammerne. Evt. afsmitning fra tætningslister kan fjernes med rensemidlet Deflex, som kan fås ved henvendelse til vores kundecenter på tlf. 9691 2222.

Energiruder

Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side og har i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt.

Indstilling og udskiftning af beslagdele

Indstilling og udskiftning af beslagdele samt eventuel afmontering og efterfølgende isætning af vinduesrammer bør foretages af fagfolk.