Mærkninger – Norsk

MERKING

Din garanti for sikkerhet

Hvidbjerg Vinduet (Danmark) er medlem av følgende bransje organisasjoner. Det er DIN SIKKERHET FOR DEN RIKTIGE KVALITET

VinduesIndustrien
Vinduesindustrien er en bransjeforening, som hovedparten av danske vindusprodusenter er medlem av. Hvidbjerg Vinduets produkter er underlagt den danske “Vindus Industri”‘s Garantiordning.  Les mer på www.vinduesindustrien.dk

DVV-merket er din sikkerhet for kvalitet og holdbarhet
Hvidbjerg Vinduets Everluxx Plus®, Everluxx Classic®e, Alux® og Alux®e er DVV- merket.

DVV- merket vinduer og ytterdører betyr, at vindusprodusenten er underlagt fabrikks kontroll 1-2 ganger i året av et uavhengig kontrollorgan.

Her kontrolleres virksomhetens kvalitetsstyring og om ferdige elementer oppfyller de krav til for eksempel konstruksjon, yteevne, materialer og overflater, som er spesifisert i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

”Dansk Vindues Certificering ”(DVC) er det uavhengig kontrollorgan, der kontrollerer danske virksomheter.
Les mer på www.dvc-vinduer.dk og www.dvv.dk

Dansk Indeklima Mærkning (DIM)
Et inneklimamerket vindu gir dokumentasjon for, at produktet er testet og ikke avgir kjemikalier til inneluften.
Les mer på Teknologisk institut

WUPPI A/S
WUPPI er navnet på den landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for byggavfall av hard PVC i Danmark, herunder PVC Vinduer.

CE-Merkning
Fra 1. feb. 2010 i Danmark og fra 1. juni 2013 i Norge, skal alle vinduer og ytterdører CE-merkes. CE-merket er ikke et kvalitetsmerke som f.eks. DVV eller NDVK-merket er. CE-merket er et bevis på, at de beskrevne prosedyre i det Europeiske Byggevaredirektiv er overholdt, og at produsenten står inne for det. Se også info fra VinduesIndustrien 

NDVK merket

Hvidbjerg Vinduets Everluxx Nord er NDVK godkjent.NDVK er en frivillig kontrollordning for vinduer og ytterdører.
Alle produkter med NDVK-merket er testet etter europeiske standarder.  Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen.
Deretter kontrollprøves de hvert 2. år.Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen.

Les mer om NDVK godkjente vinduer på www.ndvk.no