Garanti – Norsk

Garantibestemmelser

Kvalitet, design og god service

Kvalitet, design og god service er en merkesak for Hvidbjerg Vinduet. Sikre leveranser av kvalitetsprodukter, der holder hva vi lover, er for oss den beste måte å få glade og tilfredse kunder på.

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter, er fremstilt på vår egne fabrikker i Danmark, er CE-merket og kvalitetssertifisert i henhold til DVV (Dansk Vindues Verifikation). Hvidbjerg Vinduet er ydermer omfattet av VinduesIndustriens garantiordning i Danmark.

5 års garantierklæring (Danmark)
Hvidbjerg Vinduet gir 10 års garanti på alle produkter i henhold til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring, DVV Produktcertificering og den Danske Vinduesindustri (www.vinduesindustrien.dk).

SE HVORDAN VI HJELP ANDRE

Inspirasjon til nye dører og vinduer

The style of the House: New windows and doors are a long-term decision. Therefore, it is important that the choice accommodates the architecture of the house. Elements made of low-maintenance aluminium clad wood or aluminium clad wood with composite or uPVC materials are available both with double and triple glazing. Modern style A simple and minimalistic expression with slim frames…
Doors and Windows: Windows and doors are available in a lot of different designs and shapes. Below please find some of the variations offered by Hvidbjerg Vinduet WINDOW PRODUCT RANGE Fixed light Topguided Top swing reversible Sidehung Farm House/Scandinavian design Tilt and turn DOOR PRODUCT RANGE Entrance door Flush door Stable door Terrace door Tilt- and slide door Low threshold…

Cases

SEE MORE
Cases: Below please find projects with our products Alux, Zelalux, Everluxx Classic and Everluxx Plus.