FAQ – Norsk

Her finner du svar på de spørsmål, vi ofte får stilt.

ENERGI GLASS

Hvidbjerg Vinduet Norge Energi Glass

Hva er forskjellen på alminnelig termoglass og lavenergi glass ?

I lavenergi glasset er mellomrommet mellom glasslagene fylt med Argon, som isolerer bedre enn alminnelig luft. Samtidig er glasset forsynt med en energibelegning.

www.glassportal.no skriver:
Energisparing

Ved å bruke belegg og fylling av hulrommet med gass får vi glass med betydelig bedre isolasjonsegenskaper (U-verdi) og dermed reduserte fyringskostnader. Slike glass oppfyller dagens strenge forskriftskrav til energiøkonomisering.

Hvordan kontrollerer jeg, om glasset i vinduene mine, er lavenergi glass ?

Hold en lighter flamme opp foran glasset og se på speil bildene av flammen. Hvis et av de 4 speil bilder av flammen har en av vikkende farge i forhold til de 3 andre, er det lavenergi glass.

Hvorfor dannes der dugg på innvendige side av glasset ?

På et hvert vindu vil der i perioder med lav ute temperatur, under visse omstendigheter kunne forekomme kondensdannelser.

Dugg på den innvendige side av glasset er et tegn på mangelfull utluftning, mange personer i husstanden, husdyr i boligen, mange stueplanter, eller aktivitet, der avgir fuktighet f.eks. når man tilbereder mat, dusjer, vasker og tørker tøy, m.m.

Løsningen på ovennevnte problem er utluftning. En kortvarig utluftning av rommet noen gange i løpet av dagen er en effektiv og billig løsning på problemet.

www.glasportal.no skriver

Innvendig kondens

Årsaken til problemet er å finne i temperaturen på glassoverflaten og høy luftfuktighet i huset. Glasset vil vanligvis være den kaldeste flaten i huset og dette kan føre til at fuktigheten i luften avsetter seg på ruten som kondens (dugg). Årsaken til dette er ofte å finne i manglende ventilasjon i huset og har ingenting med glassmonteringen å gjøre.

Hvorfor kommer der dugg / kondens på den utvendige side av glasset ?

uggdannelser på den utvendige side av glasset kan forekomme på isolerglass da disse ikke lar nok varme passere fra det oppvarmet rom i bygget til det ytre glasset, til å holde det utvendige glass fri for dugg /kondens.

www.glassportal.no skriver:

Utvendig kondens

Isolerruter får stadig bedre U-verdi, som er meget energiøkonomiske, og har så liten varmetilførsel fra rommet til den ytre ruten at man av og til kan få utvendig kondens. Dette skyldes stor utstråling mot himmelen og kan avhjelpes ved at man reduserer utstrålingen. Dette kan skje ved f.eks. en markise som er delvis uthengt, takutstikk og ikke minst vinduets plassering i veggen.

Fordelene med slike ruter er imidlertid så store at de bør brukes i størst mulig grad. De nye byggeforskriftene stiller krav til at det skal være vinduer med god U-verdi i nye bygg. Fyrer vi mindre betyr det mindre utslipp og mindre forurensning, og også reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kaldstråling og kaldras (trekk) elimineres, og vi står friere til å møblere nærmere glassrutene og får det langt mer komfortabelt.

Hvorfor kommer der dugg mellom glassene ?

Isolerruten er punktert !

Det betyr, at den argon der var mellom glassene i isoler ruten er borte, og atmosfærisk luft med fukt er kommet inn mellom glassene. Den fuktige luft vil kondensere på glassoverflaten, når glass temperaturen kommer under duggpunktet.

Ruten har mistet noe av sin isoleringsevne.

www.glassportal.no skriver

Kondens mellom glassrutene

Dersom det oppstår kondens mellom glassrutene betyr det at det er en lekkasje i rutens limfuge. Dette er reklamasjonsgrunn dersom det oppstår innenfor garantitiden..

Hvor mye skal jeg trekke fra hulmålet for å få vinduene i den riktige størrelse ?

Murstein:

Der skal være en avstand mellom mur og vindu på minimum 10 mm hele veien rundt.

Populært sagt skal avstanden mellom mur og karm, være den samme som fugebredden mellom de andre murstein i veggen. Er fugen mellom mursteinen f.eks. 12 mm skal fugen mellom karm og mur også være 12 mm i hver side. (Trekk fra 2×12 mm = 24 mm i både bredde og høyde totalt)
Mur hullet er normalt ikke helt ensartet, så for å være på den sikre side, bør du sjekke om det lar seg gjøre.

Tre:

Ditt nye vindu skal være 2-3 cm mindre enn bredden av hullet (stramt mål fra stender til stender). Når du tar høyden skal du beregne en tilsvarende åpning.

Detter er for der er mulighet for å juster vinduet slik det står i lodd og vatter.

Er du usikker på oppmålingen bør du la snekkeren ta et endelig mål før bestillingen

Tilbud og ordre fra Hvidbjerg Vinduet opplyser alltid utvendig karm mål (størrelsen på vinduet)

Hullet i veggen skal derfor være større enn de utvendige karm mål

Mine vinduer kan åpnes uhindret. Kan man ettermonter et barnesikring beslag, som hindrer barnene mine i å åpne vinduet helt ?

Det er mulig å eftermonter barnesikringsbeslag.

Alt etter typen og åpnings arten av det vindu, kan man velge f.eks. grep med trykknapp, grep med låsesylinder eller hasper med barnesikring – se under tilbehør til de forskjellige vindustyper – eller ring til Hvidbjerg Vinduets kundeservice på tlf. +45 96 91 22 22 for å høre nærmere om barnesikring.

Hva kan man gjøre ved misfarging på grunn av kvister i treet ?

Treet i vår Alux® og Alux®e vinduer og dører er fremstilt i fingerskjøttet kjerne tre. Det betyr, at større knaster og andre dårlige dele av treet er tatt bort. Der kan dog forekomme mindre kvister, og da tre er et levende materiale, må det aksepteres, at der selv med den beste overflatebehandling kan forekomme misfarging som følge av kvister. Spesielt ved lyse farger kan der med tiden forkomme fargegjennomslag fra kvister. De gule misfarginger kan i et visst omfang tas bort med sprit. (Pas på ikke å fjerne malingen)

Jeg har enkelte steder fått harpiks bobler igjennom malingen - hvordan fjerner jeg dem ?

Treet i vår Alux® og Alux®e vinduer og dører er fremstilt i fingerskjøttet kjerne tre. Kjerne treet har tette årringer og et harpiks innhold, der gir en naturlig beskyttelse mot sopp og råte.

Det er derfor ikke nødvendig å anvende den miljøfarlige vakuum impregnering, men i stedet en miljøvennlig grunnbehandling mot sopp og råte. Det kan derfor ikke unngås, at der selv med den beste overflatebehandling kan dannes harpiks knopper under malingen.

Hvis harpiksen trenger igjennom malingen som små dråper, kan disse fjernes med sprit – vask etter med rent vann.

Generelt må det aksepteres, at tre er et naturmateriale, som ofte er meget inhomogent. Det vil derfor forekomme struktur– og glansvariasjoner, vindriper og andre normale tre variasjoner som f.eks. uregelmessigheter rundt kvister som partiell avskalling, bobler og rynker kan forekomme. Spesielt ved lyse farger kan det forekomme fargegjennomslag fra kvister.

Hvordan vedlikeholder jeg best mine nye PVC/kompositt vinduer ?

Everluxx Classic®e, Everluxx Plus® og Everluxx Nord vinduer og dører er lette å vedlikeholde og krever normalt kun vask av de utvendige flater i lunkent vann tilsatt et nøytral rengjøringsmiddel (gjerne auto sjampo) for å fjerne urenheter fra overflaten.

Regelmessig ettersyn av beslag medvirker til å sikre vinduets funksjon i mange år. Minst een gang om året bør alle bevegelige beslag dele smøres med syrefri olje (f.eks. alm. Sykkelolje).

Se også vår Brukerveiledning.

Ønsker du tips til vask av glasset, så finnes der mange gode husråd på nettet. Alt fra rent vann til bruk av spylervæske til avtørking med avispapir.

Hvordan vedlikeholder jeg best mine nye tre/alu vinduer ?

Den utvendige klimaskjerm i aluminium på våre Alux® og Alux®e produkter, er korrosjonsbeskyttet (Gulkromatering) og overflatebehandlet med en polyester pulverlakk.

Behandlingen gir en veldig sterk og værbestandig overflate, som krever et minimum av vedlikehold. Vasker du vinduer og dørene dine, et par gange i året med myk børste eller en mikrofiberklut beregnet på glassflate og lunkent vann tilsatt rengjøringsmiddel (auto sjampo eller zalo) holder de seg flotte i mange år.

Mindre skader i overflatebehandlingen vil ikke ha noen innflytelse på elementets holdbarhet, da der på aluminium hurtig dannes et naturlig oksidert lag, som hindrer korrosjon og angrep av hvitrust.

Hengsler og andre bevegelige deler, bør smøres minst en gang i året med syrefri olje. Se også vår Brukerveiledning.

Ønsker du tips til vask av glasset, så finnes der mange gode husråd på nettet. Alt fra rent vann til bruk av spylervæske til avtørking med avispapir.

Der er kommet svarte striper fra tetningslistene på mine hvite PVC vinduer. Hvordan blir jeg dem kvitt ?

De lidt eldre modeller i PVC vinduer var forsynt med sorte tetningslister. I de nye Everluxx Classic®e, Everluxx Plus® og Everluxx Nord vinduer og dører er tetningslistene som standard grå, bl.a. for å forhindre avsmitting.

Det er dog mulig å fjerne de sorte striper med rensemidlet Deflex. Deflex kan kjøpes i 1/4 eller 1 liter hos Hvidbjerg Vinduet – Kontakt kundeservice på tlf. +45 96 91 22 22 for å høre nærmere.

Hvordan bestemmer man åpningsretningen ?

På dører og 1 rams vinduer er det viktig at få dem bestilt med riktig åpnings retning.Dører fås som inn og utadgående og som høyre og venstre.
1 rams vinduer fås enten som innadgående eller som utadgående.

Når man bestemmer om døren eller vinduet er høyre eller venstre står man på hengselssiden og beskriver hvilken side hengslene sitter i. Åpner døren ut står man derfor på utvendig side med nesen mot døren, og er hengsler i høyre side, er dørene en «høyre ut».

Åpner vinduet inn i rommet, står man på innvendig side, og er hengsler i venstre side, er vinduet et «Venstre inn»

En skyvedør ses fra den side dør platen kjører på – Vår skyve-vipp dører skyves og åpnes innad og ses derfor fra innsiden. Skyves den venstre side MOT høyre er det en «skyve venstre»

Bemerk alle skissene på tilbud og ordrer er alltid vist fra utsiden mens teksten kan være beskrevet fra innsiden (f.eks.  «Skyv venstre» eller «Venstre inn»)

Hvilke krav gjeller for rømningsvei i vinduer og dører ?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skriver blant annet:

«Vindu som skal være rømningsvei må oppfylle disse minstemålene:

Minste bredde – lysåpning                        50 cm
Minste høyde – lysåpning                         60 cm
Minste bredde + høyde – lysåpning          150 cm»

Summen av fri bredde og fri høyde må dermed være minst 1,5 m

 

Husk der kan være ytterligere krav – Blant annet krav om brannstige ved etasje bygg.

I ny byggesak er det ansvarlig prosjekterendes ansvar å avklare med brannvesenet på forhånd om og hvordan løsningen kan anvendes.